Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 58983 View view 3.236.209.138 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 ชื่อ :   นายสมหวัง เขื่อนแก้ว   ตำแหน่ง :   นายกสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   ข้าราชการบำนาญ  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์   ตำแหน่ง :   อุปนายกสมาคม คนที่ 1
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  rongto15@gmail.com
ชื่อ :   นายพรชัย นาชัยเวียง   ตำแหน่ง :   อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   086-4082198
E - Mail :  kruthailand@gmail.com
ชื่อ :   นายอภิสิทธิ์ สอนทะ   ตำแหน่ง :   กรรมการนายทะเบียนสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถืมตอง   ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   080-1304383
E - Mail :  krujob54@gmail.com
ชื่อ :   นายเบญจพล ติ๊บขัน   ตำแหน่ง :   กรรมการเหรัญญิกสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​บ้าน​หนอง​รัง​มิตรภาพ​ที่​ 107​  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   080-5024303​
E - Mail :  Phuladfa@gmail.com​
ชื่อ :   นายวิจารณ์ ศศิวัจน์โพสิฐ   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสุภกิจ วรรณโกฏิ   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ข้าราชการครูบำนาญ  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   089-9500633
E - Mail :  Supakit.ya@gmail.com
ชื่อ :   นายนิรันดร์ ยอดคำ   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ข้าราชการครูบำนาญ  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   081-7844657
E - Mail :  nirun752@gmail.com
ชื่อ :   นายประสาท ศรีสวัสดิ์   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ภูมิลำเนา   จังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อเบอร์โทร   094-0152880
E - Mail :  prasa_tai@hotmail.com
ชื่อ :   นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   085-7255921
E - Mail :  tiggerbye@hotmail.com
ชื่อ :   นายสถิตย์ อุทุมพร   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   097-9215940
E - Mail :  Stit5151@gmail.com
ชื่อ :   นายอดุลย์ จิณะชิต   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   098-7491804
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสาธิน ปวนคำมา   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ผอ.รร.บ้านน้ำเลียง,นายกสมาคมครูฯอ.ทุ่งช้าง  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  sathin_pp@hotmail.com
ชื่อ :   นางสาวนริณี กันคำ   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางพัชราภา ผาแสง   ตำแหน่ง :   กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม  ภูมิลำเนา   จ.เชียงใหม่
ติดต่อเบอร์โทร   089-6452813
E - Mail :  Patchrapha_13@hotmail.com
ชื่อ :   นางวรพรรณ ภัทรกรณ์   ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจกิจการสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.น่านเขต 1  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว   ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจกิจการสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   นักวิชาการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน (สก.สค.) เลขที่ 554/1 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed