Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 58983 View view 3.236.209.138 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดประกาศ เปลี่ยนแปลงข้อมูลและผู้รับผลประโยชน์
: 03/10/2022
: 13:45 น.
เจ้าหน้าที่สมาคมฯประกาศเรียกเก็บค่าบำรุง สมาคมฯ ช.ค.น. ประจำ
: 03/10/2022
: 13:30 น.
เจ้าหน้าที่สมาคมฯประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บรถขนาด 4 ช่องจอด สำนักงานสมาคมฯ
: 08/09/2022
: 14:11 น.
เจ้าหน้าที่สมาคมฯประกาศ การรับสมัครสมาชิก ช.ค.น .ประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบกรณีพิเศษ 2565
: 18/05/2022
: 10:59 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
: 02/12/2021
: 08:52 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
: 29/11/2021
: 16:36 น.
เจ้าหน้าที่การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
: 21/11/2021
: 14:37 น.
เจ้าหน้าที่กายย้าย สำนักงานสมาคมปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน
: 12/10/2021
: 12:01 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประกาศ รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ กรณีพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 6 รอบ (72 ปี)
: 11/05/2021
: 15:07 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม สำนักงานสมาคมฯ
: 23/03/2021
: 15:39 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ ช.ค.น.
: 12/01/2021
: 13:50 น.ปิดทำการ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประชุมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมฯครู จังหวัดลำพูน
: 25/11/2020
: 19:45 น.ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
: 08/03/2020
: 13:09 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
: 05/03/2020
: 15:21 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชคน.
: 24/02/2020
: 14:21 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.สรุปการชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก ช.ค.น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 - พฤศจิกายน 2563
: 03/11/2020
: 11:12 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.
: 10/09/2019
: 14:53 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.
: 10/09/2019
: 14:57 น.
เจ้าหน้าที่ ชคนการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
: 19/11/2019
: 11:17 น.
เจ้าหน้าที่ ชคนการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
: 11/09/2019
: 10:50 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน (สก.สค.) เลขที่ 554/1 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed