Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 58983 View view 3.236.209.138 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : เอกสารดาวน์โหลด  บันทักเมื่อ 18/10/2022 16:06 น.

                 เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรับเงินจัดการศพ

2.แบบฟอร์มแจ้งการแจ้งหักผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย 

3.แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.สามัญ

4.แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.สมทบ

5.แบบฟอร์มใบคำร้องขออนุญาตเป็นผู้จัดการศพ

6.แบบฟอร์มใบลาออกการเป็นสมาชิก ช.ค.น. 

7.แบบฟอร์มขออุธรณ์คืนสภาพสมาชิก ช.ค.น.

8.แบบฟอร์มใบส่งเงินของหน่วยงาน

9.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน (สก.สค.) เลขที่ 554/1 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo